De Jacques Dahm ass gester um Pearl Izumi Benelux Cup zu Zoetermeer (NL) un de Start gaang. An der Course war hee laang op 39.-40. Plaz mee hat zum Schluss 2 Tier laang Mokrämp a Bauchwéi an huet du nach Zäit verluer. Heen ass als 43./48 ukomm, mee dofir awer ouni Chute :) Zitat: "d'Streck war voller Kressi-Kéieren an Zick Zack a lauter kuerz géi Montéen an et war mega waarm".